Doğanın vahşi canlılarından  bir tanesi de kurtlardır.

Yaşadığı yerler: Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’nın orman, ova ve bataklık alanlarında.

Özellikleri:

  • Köpekten daha iri ve yabanîdir.
  • Gündüz ininde barınır, gece avlanır.
  • Kışın sürüler meydana getirerek avlanırlar.
  • Derisi boz, sarı ve siyahımsı kıllarla kaplıdır.
  • Ömrü: 15-20 yıl.

Çeşitleri: Kır kurdu, kızıl kurt, boz kurt vs…

loups 003 Vahşi Kurt Resimleri

loups 002 Vahşi Kurt Resimleri

loups 001 Vahşi Kurt Resimleri

kurt5 Vahşi Kurt Resimleri

kurt1 Vahşi Kurt Resimleri

loups 004 Vahşi Kurt Resimleri

loups 005 Vahşi Kurt Resimleri

loups 006 Vahşi Kurt Resimleri

loups 007 Vahşi Kurt Resimleri

loups 009 Vahşi Kurt Resimleri

loups 010 Vahşi Kurt Resimleri

loups 011 Vahşi Kurt Resimleri

loups 012 Vahşi Kurt Resimleri

loups 013 Vahşi Kurt Resimleri

loups 014 Vahşi Kurt Resimleri

loups 015 Vahşi Kurt Resimleri

loups 016 Vahşi Kurt Resimleri