Tagged: Metafizik nihilizm

0

Hiçlik Felsefesi: Nihilizm

Latince kökenli “nihil” kelimesinden türetilen nihilizm, 19. yüzyıl ortalarında Rusya’da benimsenmeye başlamıştır. Felsefi olarak bakacak olursak, nihilizm; insanın varoluşsal değerlerini, etik kurallarını, gerçekliği ve bilgiyi reddeden veya sorgulayan bir düşünce sistemidir. Nihilist düşünce, varoluşun anlamsız...