Tagged: sağlıklı iletişim

0

İletişimde Beden Dili Faktörü

İletişim Nedir ?  İletişim deyince akla bir sürü farklı tanım gelir fakat Türk Dil Kurumu iletişimi duygu ve düşüncelerin, akla uygun şekilde başkalarına aktarılması, bildirim ve haberleşme olarak tanımlamaktadır. Bu doğrultuda elbette iletişim sadece duygu...

0

Sağlıklı İletişim Sağduyudan Geçer

Karşınızdaki kişinin yerine kendinizi koyarak empati yapmanız mümkün olmayabilir ancak bunu sağduyu ile yapabilirsiniz. Empati kelimesi iletişim sorunlarında oluşan çözüm için en etkili yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Empati; kişinin olayları değerlendirirken, kendisini karşısındakinin yerine koyarak...