Tagged: yerli baz istasyonu ile ilk göüşme yapıldı